Fuji Xerox, Shenzhen

title
Fuji Xerox, Shenzhen
completion
April 2004
location
Shenzhen, Guangdong, China
floor area
231m²